Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

grupa obrzędowo-śpiewacza „Luszowianki”, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Luszowicach powstało w 1947 roku. Liczyło około 30 członkiń, a pierwszą prezeską została Emilia Gębka. Działalność Koła była w tym czasie bardzo prężna. Prowadzono kursy kroju i szycia, haftowania prowadzony przez Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, pieczenia i gotowania. Z powodu braku lokalu zajęcia odbywały się w prywatnych domach. W okresie jesienno-zimowym prowadzone były kursy na temat produkcji i wykorzystania mało znanych warzyw, które były prowadzone przez służbę rolną Urzędu Gminy. Gospodynie wiejskie zajmowały się hodowlą zwierząt gospodarskich, które rozprowadzały wśród rolników Luszowic. Koło za wyniki uzyskane w hodowli otrzymało dyplom przyznany przez Zarząd Główny Związu Samopomocy Chłopskiej i Ligę Kobiet. W czasie wakacji organizowano także Dziecińce – podczas gdy rodzice pracowali w polu Koło sprawowało opiekę nad dziećmi. W latach kiedy przewodniczącą była Alfreda Głowacz Koło rozszerzyło swojądziałalność o rozprowadzanie drobiu oraz paszy, krzewów i drzew owocowych. Zajmowało się nadal hodowlą cieląt, owiec i trzody a także uprawianiem warzyw w przydomowych ogródkach. Nawiązano współpracę z Wydziałem Rolnictwa w Chrzanowie, który przeprowadzał wśród mieszkańców kursy rolnicze na temat hodowli i uprawy ziemi. Panie zrzeszone w Kole, których było już 50, były bardzo aktywne społecznie. Brały udział w akcji sadzenia drzew koło tamy na Luszówce, rozrzucania kamienia na placu przy Domu Strażaka i bazie Kółka Rolniczego. Porządkowały teren wokół Domu Strażaka na wszystkie uroczystości. Koło Gospodyń z pomocą strażaków organizowało zabawy, festyny, wspólne opłatki oraz dożynki. Powstała wypożyczalnia naczyń, uruchomiono magiel, prowadzono prelekcje z lekarzami i higienistkami oraz pokazy kosmetyczne. Zaczęto organizować Dzień Seniora. Kolejną przewodniczącą koła została Irena Pietrzyk. Dalej kontynuowane były szkolenia, pokazy, prowadzenie hodowli oraz upraw. Koło brało udział w dożynkach w innych miejscowościach gminy Chrzanów i podtrzymywało tradycję wyplatania wieńców dożynkowych. Za całokształt pracy społecznej na rzecz umacniania współpracy z młodzieżą i społeczeństwem wiejskim Koło otrzymało dyplom uznania. W ramach Koła funkcjonuje także grupa śpiewacza „Luszowianki” biorąca udział w wielu imprezach lokalnych oraz ponadlokalnych m.in.: •Prezentacjach zespołów ludowych KGW w Chrzanowie, •Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW województwa katowickiego, •Konkursie kapel, instrumentalistów, śpiewaków i gawędziarzy ludowych „Wstążka Krakowska”, •Święcie Miasta Krakowa”,  •Konkursie Potraw Regionalnych w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie, •Powiatowym Konkursie Przyśpiewek Wiejskich „I po wianku” w Alwerni, •Konkursie plastycznym „Ozdoby Choinkowe i Stroiki Bożonarodzeniowe”.

W roku 1999 na bazie wszystkich działających w gminie Chrzanów kół KGW zawiązało się Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne. Celem organizacji jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji regionalnej, aktywizacja ruchu folklorystycznego oraz popularyzacja twórczości ludowej. Z inicjatywą utworzenia stowarzyszenia wyszli Urszula Liszka i Jan Ryś  z MOKSiR w Chrzanowie.  Popularyzacja pieśni i przyśpiewek to tylko jeden z elementów kultywowania tradycji lokalnej. Równie istotna jest troska o kulturę materialną. Stowarzyszenie współorganizuje konkurs ozdób choinkowych, konkurs palm wielkanocnych. Panie z luszowickiej grupy (Prakseda Kasprzyk, Małgorzata Grygierczyk) słyną z popularyzacji jednej z odmian rękodzieła artystycznego-  bibułkarstwa. CHSF ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach wprowadzając uczniów w bogactwa regionalizmu i prezentując im unikatowe  walory Małej Ojczyzny.


(źródło: „Plan Odnowy Miejscowości Luszowice na lata 2010-2017”, opr. Urząd Miejski w Chrzanowie; informacje zebrane od Praksedy Kasprzyk z Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego; „Przełom” nr 50 (508), 12 XII 2001)