O bibliotece

W sieci bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie od wielu lat działa Filia w Luszowicach. Placówka ta rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1978r. Jako biblioteka wiejska mieściła się przez wiele lat w budynku prywatnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego 17 października 2000r. filię chrzanowskiej biblioteki przeniesiono z budynku przy ul. Strażackiej do pomieszczeń w Szkole Podstawowej na ul. Przybyszewskiego 6. Na potrzeby biblioteki zaadoptowano pomieszczenia zajmowane w przeszłości przez przedszkolaków. Aby filia funkcjonowała efektywnie podjęto starania o dodatkowe wyposażenie w sprzęt, m.in. zakupiono nowe regały na książki i materiały informacyjne.

12 listopada 2014 uroczyście otwarto Filię w Luszowicach po kapitalnym remoncie. Całkowity koszt remontu to 236 052 zł, kwota dofinansowania: 153 101 zł. Mieszkańcy wsi mogą teraz korzystać z nowoczesnej i przytulnej biblioteki, wyposażonej w większą ilość stanowisk komputerowych, z dogodnym dostępem do księgozbioru i ciekawą przestrzenią, którą mogą wykorzystywać do różnorodnych form działalności. Izba regionalna, w której znalazły się niepowtarzalne eksponaty gromadzone przez mieszkańców Luszowic, pielęgnowane i zbierane przez pracowników Szkoły Podstawowej w Luszowicach, została ponadto wyposażona w sprzęt multimedialny: ekran, rzutnik, laptop oraz krzesła i stoły. W sali tej prowadzone są lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne i literackie, warsztaty regionalne z udziałem Koła Gospodyń, projekcje, prezentacje multimedialne itp.

Inwestycja została zrealizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu poprawę jakości i rozszerzenie usług kulturalno-informacyjnych świadczonych przez filię biblioteczną w Luszowicach oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont pomieszczeń bibliotecznych wraz z utworzeniem izby regionalnej  i zakupem wyposażenia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki w Luszowicach i współpracy.

Księgozbiór biblioteki liczy 7548 woluminów (stan na 31.12.2018) w tym:

•   literatura piękna dla dzieci i młodzieży
•   literatura piękna dla dorosłych
•   literatura popularnonaukowa
•   zbiory specjalne

Dział literatury pięknej:

•   książki beletrystyczne dla dzieci i młodzieży
•   baśnie i legendy
•   powieści: przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyczne

Dział książki popularnonaukowej z różnych dziedzin:

•   psychologia
•   religioznawstwo
•   nauki społeczne
•   nauki matematyczno-przyrodnicze
•   nauki stosowane
•   sztuka i sport
•   geografia
•   historia