zajęcia z „parą”. stacja 7

Budziły sensację. Ustanawiały rekordy prędkości. Zachwycały kształtem i konstrukcją. Mowa o lokomotywach i parowozach produkowanych w chrzanowskim Fabloku. Spotkanie luszowickich półkolonistów w Muzeum w Chrzanowie stworzyło okazję do poznania historii pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce oraz dziejów kolejarstwa na ziemiach chrzanowskich. Był to również czas twórczej pracy nad czapkami kolejarza i kolejarskim lizakiem. Dzieci samodzielnie wykonały akcesoria pracownika PKP.

Muzealną ekspozycję zaprezentowała dzieciom w niezwykle ciekawy sposób Marta Gawor. Zwiedzający wysłuchali wielu interesujących historii o parowozach, spalinowozach. Dla niejednego było zaskoczeniem, że chrzanowski Fablok produkował maszyny nie tylko dla kolei, ale również autobusy czy sprzęt dla wojska. Niewiele brakowało, aby z fabryki wychodziły w świat także samochody marki Renault. Dzieci zobaczyły makietę zakładu, modele parowozów, spalinowozów, deski kreślarskie oraz szereg innych pamiątek związanych z Fablokiem.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy półkolonii przespacerowali się ogrodem wokół Domu Urbańczyka poznając ekspozycję geologiczną. Finałem wyjazdu do Chrzanowa był wypad na lody.