Sport, poezja i teatr. IX Chrzanowski Maraton Czytania Dzieciom

„Skaczę, biegnę, gnam co sił. Pędzę, biegnę ile sił. Jak dobiegnę, słyszę okrzyk. Dzisiaj jestem maratończyk”. Ten oto fragment wiersza Doroty Lipiarskiej przyświecał IX Chrzanowskiemu Maratonowi Czytania Dzieciom.

Impreza ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Odbywa się w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Zaproszeni do udziału w akcji goście prezentują utwory literackie należące do kręgu literatury dziecięcej. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Specjalnie na tę okoliczność powstały wiesze napisane przez bibliotekarki : Iwonę Firek oraz Dorotę Lipiarską. Spotkanie ma charakter integracyjny, łączy przedstawicieli różnych generacji i profesji. Popularyzacji czytelnictwa towarzyszy dodatkowo rozwijanie zdolności związanych z publicznym występem.

Corocznym partnerem biblioteki w Luszowicach jest Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły. Świat sportu reprezentowali p. Przemysław Zaik, nauczyciel wychowania fizycznego, p. Marek Husarek działacz Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” Luszowice. Sportowców wsparli pięknym czytaniem: p. Ewa Baran, dyrektor szkoły; p. pedagog Lidia Jurkiewicz;p. Monika Bogusz, przewodnicząca Rady Rodziców i członek Rady Sołeckiej; reprezentująca społeczność uczniów Roksana Bielec oraz nauczycielka matematyki Agata Zalewska, która – co warto podkreślić- przygotowała uczniów  do prezentacji pantomimicznej korespondującej z tematyką niektórych wierszy. Lekturze towarzyszyły bowiem krótkie etiudy teatralne wykonane przez młodych artystów. Inscenizacje opowiadały o perypetiach bohaterów wierszy Jana Brzechwy i ballady J. I. Kraszewskiego „Dziad i baba”.

Jak na maraton przystało imprezę zwieńczyło uroczyste wręczenie medali okolicznościowych osobom czytającym. Każdy z lektorów zajął pierwsze miejsce.